Grønn Byggallianse | 04. Nydalen med miljøbygg i verdensklasse
870
page-template-default,page,page-id-870,ajax_updown_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-14.4,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
Gullhaug Torg 2A vil bli et nytt sentrum i Nydalen. Bygget skal bidra til å skape nytt liv, også utenfor åpningstid, blant annet ved å legge til rette for aktivitet og opplevelser på plassen utenfor bygget.

Nydalen med miljøbygg i verdensklasse

Gullhaug torg er Norges første kontor- og boligbygg med naturlig ventilasjon med lufting på gamlemåten i stedet for store og susende ventilasjonsrør. I tillegg skal bygget varmes opp og kjøles ned for egen maskin.
– Vi håper å flytte grenser med dette prosjektet, sier administrerende direktør i utbyggeren Avantor, Øystein Thorup.

Er det mulig å få til, spurte de seg da de var på studietur med det norske forbildeprosjektet Futurebuilt til Østerrike og så det, for byggenæringen kjente bygget 2226, som var et av de første i verden med naturlig ventilasjon. Er det mulig å få til å både ha naturlig ventilasjon og samtidig være selvforsynt med energi?

Yes we can

Ledelsen i Avantor og prosjektdirektør Terje Løvold ringte de flinkeste de kjente. Snøhetta var kjent for å ha ingeniørtenkende arkitekter og i Skanska var ingeniørene involvert i flere forskningsprosjekter om naturlig ventilasjon og lavenergiløsninger til oppvarming og kjøling.

Med solceller på taket, geobrønner som pumper varme og kulde opp i bygget som avhengig av behov og datastyrte vinduer og lufteluker som slipper inn riktig mengde luft, ville de nå ambisjonene. Men når man trekker i en fagtråd, påvirker det en annen, lærte de raskt.

– Lages en målsetning om å oppnå noe nytt innenfor ett fagfelt, så dukker det opp utfordringer i en rekke andre fag. Målsetningen var i utgangspunktet naturlig ventilering og klimatisering, og når dette suppleres med et mål om null tilført energi til ventilasjon, oppvarming og kjøling, gir det nye utfordringer for de som jobber med betong, innvendig akustikk, oppvarmingsløsninger og utvendig støy, forteller prosjektdirektøren.

Resultatet har blitt flere skreddersydde løsninger og produkter, blant annet for innvendig støydemping.

Ved å skrelle vekk ventilasjon og tekniske installasjoner fra innertaket, blir bygget enklere å vedlikeholde, enklere å gjøre om ved utskifting av leietagere og inneklimaet blir bedre med renere luft og mindre støy. Det er færre deler som kan gå i stykker og bygget blir mer robust for endringer for tid.

– Det er alt for mange overdimensjonerte ventilasjonssystemer som ender opp med å bli kastet etter 20-25 år. Det er ikke bærekraftig. Vi må bli mye flinkere til å rive mindre, ta vare på det vi bygger og lage løsninger som er bærekraftige og holder over tid. Det har jeg tro på, sier direktøren Øystein Thorup.

Nye Nydalen

Avantor håper spaden kan settes i jorda tidlig i 2019, samme år som Oslo er Norges miljøhovedstad.

I tillegg til å inneha revolusjonerende løsninger for energi og inneklima, vil bygget bli et viktig bidrag til utviklingen av Nydalen som en bydel som lever også utenom kontortid. De nederste etasjene vil bestå av utadvendt næringsvirksomhet, som butikker og restauranter og torget utenfor bygget vil bli et grønt samlingspunkt for både beboere og besøkende.

Det er ikke mange år siden Nydalen var et grått, slitt og forlatt industriområde. I dag er det noe ganske annet. Om sommeren bader barn i Akerselva, som Avantor har sørget for å åpne opp. Sakte men sikkert har Nydalen blitt en destinasjon i seg selv.  Avantor har vært med på hele reisen. Med Masterplanen Nydalen + ser de fram mot 2030 og i kikkerten ser de økt tilstedeværelse av natur, gjenbruk av historiske boliger, nye bærekraftige og urbane boliger, nye forbindelser til resten av byen og nye byrom.

– Vi vet at de valgene vi gjør i forbindelse med eiendom og bydelsutvikling i dag, har konsekvenser for kommende generasjoner. Avantor vil med bakgrunn i Oslo kommunes fremtidsplaner mot 2030, videreutvikle Nydalen som et regionalt knutepunkt innenfor Oslo bys egne utviklingsrammer: Smart – Trygg – Grønn. Gullhaug torg 2 blir et sentralt prosjekt for utviklingen av Nydalen som en bærekraftig bydel, sier prosjektdirektør Terje Løvold.

Grønn business

For Avantor er det ikke lenger et spørsmål om de skal miljøsertifisere eiendom de bygger og drifter, men på hvilket nivå de skal legge seg. Øystein Thorup forteller at Avantor bruker mye ressurser på å gjøre Gullhaug torg til et praktprosjekt av de sjeldne.

– Dette blir ikke noe billig prosjekt, men det blir et fantastisk hus å bo og jobbe i. Skal vi lage noe skikkelig må vi gjøre noe som er bærekraftig, sier Thorup.

Han er ærlig om at det for Avantor, som privateid selskap, alltid er økonomi og bunnlinje som styrer valgene deres, men at de som nyskapende utbygger tjener godt på å utvikle ikke bare bærekraftige bygg, men hele områder som puster og lever på en naturlig måte.

– Også konkurrentene våre kan bygge og leie ut gode kontorer eller boliger. Vi skal skape det stedet du har lyst til å være. Det er der stoltheten ligger. Vi skal skape gode resultater – og det gjør vi.

Uten ventilasjonsrør i taket blir det større og luftigere rom, noe som også er nødvendig for å skape god nok sirkulasjon for å kunne ha naturlig ventilering.

Gullhaug Torg 2A

 • Kombinasjonsbygg med 5000 m2 bolig, 4500 m2 kontor og 500 m2 næring.
 • Byggherre: Avantor:
 • Arkitekter: Snøhetta
 • Ingeniører: Skanska
 • Forbildeprosjekt i Futurbuilt med mål om:
 • 50% samlet reduksjon i utslipp fra materialer, transport og energi sammenlignet med referansebygg
 • Totalt energibruk på nær nullenerginivå
 • Klimavennlig transport
 • Reduksjon av kostnader og klimabelastning fra drift, vedlikehold om ombygginger gjennom forenkling og valg av robuste løsninger
 • Sykkelparkering som overgår Futurebuilts minimumskrav
 • Planlagt byggestart: tidlig 2019
 • Del av FoU-prosjektene
 • Naturligvis i samarbeid med blant andre SINTEF Byggforsk, Skanska og FutureBuilt.
 • LowEx i samarbeid med blant andre Lunds 
Universitet, Skanska, Omsorgsbygg