Grønn Byggallianse | 05. Ti prinsipper for helhet i kvalitetsarbeidet
871
page-template-default,page,page-id-871,ajax_updown_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-14.4,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
Sverre Tiltnes leder Bygg21 som har utviklet de 10 kvalitetsprinsippene, som omfavner økonomiske, sosiale og miljømessige dimensjoner og sammenfatter store mengder forskning, litteratur og erfaring om hva som kjennetegner bærekraftige bygg og områder.

Ti prinsipper for helhet i kvalitetsarbeidet

Myter står for fall. Kvalitet er ikke synonymt med høye kostnader. – Tvert imot, ifølge Sverre Tiltnes i Bygg21. Ti kvalitetsprinsipper skal inspirere utbyggere og myndigheter til å velge de rette kvalitetene – i fellesskap.

Bygg og områder skal skape verdier for eiere, brukere og samfunnet. I en skog av interesser kan det være lett gå seg vill. Bygg21s ti kvalitetsprinsipper for bygg og områder skal skape retning i kvalitetsarbeidet, både for byggeiere i dialog med sine samarbeidspartnere og i møtet mellom utbyggere og myndigheter.

– I plansammenheng må lokale planmyndigheter og utbyggeren bli enige i oppstartsmøte om mål for området og hva man skal bygge. Det er ikke uvanlig at dette svikter. Ikke på grunn av mangel på vilje, men på grunn av manglende tradisjon og evne til samarbeid. Et praktisk verktøy kan tvinge og inspirere partene til å gjøre omforente valg. Kvalitetsprinsippene er ment for å gi inspirasjon til å tenke gjennom helheten, forklarer Bygg21-direktøren.

Rett kvalitet

Vi møter Sverre Tiltnes i kantinen til Direktoratet for byggkvalitet, hvor Bygg21 har sine kontorer, foran en lun og lydløs gasspeis – et eksempel på en kvalitet som øker verdien for brukerne av et bygg – i dette tilfellet Tiltnes selv. Men hvilke kvaliteter som er verdiøkende henger nøye sammen formålet for bygget og brukernes behov. Alle gode bygg må kunne sjekke av på alle kvalitetsprinsippene, men i ulik grad.

– Et varelager stiller for eksempel ikke samme krav til opplevelser som et torg eller en lekeplass. Og det er ulike krav til ventilasjon og universell utforming i ulike bygg, avhengig av hvem som skal bruke det. På enkelte områder har vi lagt oss til kvaliteter som ikke verdiskapende. Marmor og fliser der det ikke er nødvendig, er ikke bærekraftig. Hvem betaler for kvaliteter ingen har har glede av? undrer Tiltnes seg.

Rett bruk

Det er viktig for Tiltnes at prinsippene blir oppfattet på rett måte og brukt på rett måte. Som verktøy for inspirasjon og samhandling – ikke bedrevitende belæring.

Helse, miljø, sikkerhet, tilgjengelighet og andre kvaliteter har alle sine ambassadører. For Tiltnes er det prosjekter som er opptatt av helheten som ender opp med å bli verdifulle for eiere, brukere og samfunnet.

Etter en streng godkjenningsrunde i Bygg21s egne organer, blant annet i deres eget strategiske råd med 30 ledere fra bygg- og eiendomsnæringen, er prinsippene nå klare til bruk. Monica Mæland og Kommunal- og moderniseringsdepartementet har tatt imot rapporten fra Bygg21s tre første arbeidsgrupper, inkludert kvalitetsprinsippene. Grønn Byggallianse har nå overtatt eierskapet til prinsippene, inkludert ansvaret med å spre og med tiden videreutvikle prinsippene.

– Grønn Byggallianse samler hele næringen og forvalter BREEAM i Norge. Katarina Bramslev og hennes team har høy kompetanse om hva et godt og bærekraftig bygg er. Grønn Byggallianse er den rette eieren av prinsippene, sier Tiltnes.

Han ser for seg at prinsippene vil kunne endre seg i takt med viktige samfunnsendringer, men at noen ting uansett vil ligge fast.

– I 2040 eller 2050 skal vi ha løst utfordringer knyttet til energibruk og produksjon. De kvalitetene er da forhåpentligvis en selvfølge. Samtidig vil fokuset på byggenes verdiskapende egenskaper blir verdsatt mer og mer. Verdiskapende bygg blir verdsatt i markedet og bidrar til at vi blir sunnere, mer aktive og mer produktive. Byggenes verdiskapende egenskaper vil alltid være en viktig egenskap for bærekraftige bygg og områder, avslutter Tiltnes.

Bygg 21

 • Bygg21 er et samarbeid mellom statlige myndigheter og bygg- og eiendomsnæringen med mål om å redusere kostnader i bygg- og eiendomsnæringen og samtidig øke de bærekraftige kvalitetene i næringens prosjekter.
 • Bygg21 har engasjert seks bredt sammensatte arbeidsgrupper for å leverer sine anbefalinger og løsninger på bakgrunn av innspill fra bransjen og myndighetene.
 • Som del av leveransen «Kvalitet og bærekraft» anbefaler Bygg21 bruk av «10 kvalitetsprinsipper for bærekraftige bygg og områder» for å sette og samordne prosjektets mål.
 • Veilederen er utviklet av arbeidsgruppen for «Kvalitet og bærekraft», som bestod av en lege, to økonomer, en ingeniør, en arkitekt, en megler og en eiendomsutvikler og ble ledet av daglig leder i Grønn byggallianse, Katarina Bramslev.
 • For oversikt over prinsippene – se nedenfor.

Dette er de 10 kvalitetsprinsippene for bærekraftige bygg og områder:

GODE BYGG og områder…

 • stimulerer til kontakt, aktivitet og opplevelser
 • gir gode lysforhold og utsyn
 • gir god luftkvalitet og lav støybelastning
 • ivaretar sikkerhet
 • ivaretar god tilgjengelighet til og på stedet 
 • har lang levetid
 • gir smart utnyttelse av arealene
 • utnytter energien godt
 • er bygget med god ressursutnyttelse og lave klimagassutslipp
 • gir lave drifts- og vedlikeholdskostnader