Grønn Byggallianse | 07. Bare bærekraftige barnehager
873
page-template-default,page,page-id-873,ajax_updown_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-14.4,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
Lia Barnehage har en åpen planløsning. Det aktiviserer både de 127 barna og de voksne. – For noen barn med spesielle behov kan åpenheten være en utfordring. Men personalet er kjempeflinke, bytter og ominnreder, forteller barnehagebestyreren.

Bare bærekraftige barnehager

«Alle nye bygg skal i hovedsak være plusshus», står det i byrådserklæringen til Oslo Kommune. Det kommunale foretaket Omsorgsbygg følger opp. Første plusshus ut er Lia barnehage på Ellingsrud i Oslo og med det setter Omsorgsbygg standarden for bærekraftige barnehager.

Nordøst i Oslo, mellom boligblokker, et sykehjem og en skole, ligger en ny type barnehage.

250 meter under barnehagen ligger tre energibrønner, på taket er det solcellepaneler, i et teknisk rom er det seks batterier og viktigst av alt: inne i barnehagen leker barna i et innemiljø med oppsiktsvekkende gode lyd- luft- og lyskvaliteter.

De store vinduene bidrar til mye dagslys, akustisk demping i himlingen sørger for behagelig lyd og den gode takhøyden bidrar til god luft, forteller Fleming Idsøe i Omsorgsbygg.

En sentral del av energikonseptet er å bruke gulvdekkene aktivt. Et innebygget system suger varme ut av lufta om sommeren og pumper den ned i brønnene. Om vinteren tar de varmen ut igjen av jorda.

– I sommer har det vært veldig varmt. Dette er en barnehage vi ikke har fått klager på at det har vært for varmt i, forteller Idsøe.

Bedrer næringen

Han viser oss rundt i den moderne barnehagen og har tatt med prisen han og Omsorgsbygg nylig ble tildelt av Bygg21 – en gullforgylt hammer som bevis på beste praksis.

– Jeg går med denne overalt. Tenkte å henge den rundt halsen, spøker Idsøe som har vært teknisk koordinator og prosjektleder for barnehagen.

Arbeidet med barnehagen har vært et målrettet og systematisk arbeid med å sette miljøambisjoner og vedtatt politikk inn ut i praksis. Selv om Bygg21s 10 kvalitetsprinsipper ble lansert etter at prosjektet var ferdig, tikker likevel Lia barnehage av på alle 10 prinsipper.

Katharina Bramslev i Grønn Byggallianse mener Omsorgsbygg har all grunn til å være stolte:

– Omsorgsbygg er en av de tydeligste aktørene vi har, sier hun.

– De er tydelige bestillere, men også bestillere som følger opp og har en mening om hva de mener med dokumenterbar kvalitet. Dette er med på å skjerpe næringen.

Omsorgsfull bygging

Omsorgsbygg miljøklassifiserer alle sine bygg i henhold til minimum BREEAM-NOR Very Good-nivå. I tillegg er miljøstyringssystemene ISO 14001-sertifisert. Tilsammen sikrer dette gode miljøkvaliteter.

Lia Barnehage er også et eksempel på at de høye målene er oppnådd uten å gå på kompromiss med pris. Barnehageprosjektet landet godt innenfor budsjett. Prefabrikkerte elementer bidro til lav pris, kortere byggetid og mindre avfall på byggeplassen. Prosjektet gikk også foran som en av de første fossilfrie byggeplassene i Norge.

– I byggeperioden har vi vært opptatt av å redusere både utslipp og støybelastning for nærmiljøet. God planlegging har vært avgjørende, sier Idsøe.

Blant tiltakene som har vært gjennomført er et system for håndtering av overflatevann som er mindre plasskrevende enn vanlig. Det har i sin tur ført til mindre graving og dermed mindre transportbehov ut og inn på byggeplass. Fjell har blitt sprengt vekk i stedet for å pigges. Tomgangskjøring har vært forbudt i anleggsperioden, og byggeplassen har vært fossilfri.

– Bruk av elektrisk drift, bergvarme og biodiesel har redusert den lokale forurensningen betydelig. Det har hele veien dreid seg om å redusere påvirkningen på nærmiljøet, sier Idsøe.

Læring

Utslippskuttene fra prosjektet analyseres og erfaringene spres aktivt gjennom et nasjonalt forskningsprosjekt i samarbeid med Sintef og Bellona. I Omsorgsbygg bruker de erfaringene fra barnehageprosjektet når de skal bygge eller renovere nye barnehager, sykehjem, brannstasjoner eller rusomsorgsboliger til plusshus.

– For Omsorgsbygg er Lia barnehage et 
prosjekt hvor vi har pushet grensene for hvordan vi vanligvis gjennomfører et prosjekt. Det får barn og voksne i barnehagen nyte godt av. Vi tar med erfaringene og hyggelige tilbakemeldinger fra både brukerne og bransjen, til andre prosjekter. Vi gjør dette for at Oslo skal bli en grønnere og bedre by, avslutter Idsøe.

Byggingeniør og prosjektleder Fleming Idsøe forklarer hvordan energien, varmen og luften i bygget flyter mellom bygget og varmebrønnene under barnehagen. Varme ut om sommeren, inn om vinteren.
Bruk av elektrisk drift, bergvarme og biodiesel har redusert den lokale forurensningen betydelig.