Grønn Byggallianse | 08. Gjør hele området bærekraftig!
874
page-template-default,page,page-id-874,ajax_updown_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-14.4,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
Bergen Business Park konsentrerte planleggingen mer enn vanlig om bærekraft og miljø. Ilustrasjon: Bergen Business Park

Gjør hele området bærekraftig!

Med BREEAM Communities kan alt fra bydeler til hyttegrender planlegges og bygges grønt.

Vår ambisjon er å bidra til at bærekraft skal bli selvfølgelig for både bygg og områder. Vi er ikke der helt ennå, men tar gode skritt hver dag, sier utviklingssjef Anders Nohre-Walldén i Grønn Byggallianse.

 

Verktøy for samspill

Han forteller om økt interesse i Norge for BREEAM Communities – verktøyet for bærekraftig områdeplanlegging.

– Når hele områder skal bygges bærekraftig, er det mange funksjoner, fag og faser som må koordineres, sier utviklingssjefen.

Byutvikling handler om et komplekst samspill mellom faktorer som vann- og arealbruk, transport, energi og utforming av konkrete bygg og relasjonene mellom byggene. Gjennom bevisste grep i byplanleggingen er det mulig å gjøre vesentlige kutt i klimagassutslippene.

– Bærekraft blir et premiss for utviklingen og ikke bare en konsekvens med BREEAM Communities, ifølge Nohre-Walldén.

Bærekraftig utvikling ligger nedfelt som selve formålet med plan- og bygningsloven. «Loven skal fremme bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og framtidige generasjoner» står det i lovens formålsparagraf. Men mange utbyggere nøyer seg med å kun følge minimumskravene i loven. Med BREEAM Communities blir de bærekraftige kvalitetene sikret og miljøgevinstene blir dokumentert.

Verktøyet kan brukes både til nye bydeler, mindre områder – og hyttegrender.

 

Utviklingssjef Anders Nohre-Walldén introduserte verktøyet for hytteutbyggere i Valdres med en myndig, men munter tone.

– Jeg kommer til å stikke fingeren i øynene deres og provosere dere litt i dag. Å gjøre alle til lags er et dårlig kompromiss. Dere er nødt til å tenke nytt, ellers dør hyttevaldres, startet Nohre-Walldén friskt. I publikum satt ordførere, hytteeiere, politikere og utviklere i området, men budskapet falt i god jord. Fjellgrense, felles sti- og løypeplan og bevisst arealutnyttelse kom opp som åpenbare hensyn alle parter kunne enes om at er viktige til for å bevare kvaliteten i Valdres.

Verktøyet legger opp til tidlig og god medvirkning og til å involvere så mange som mulig så tidlig som mulig for å sikre et godt forankret resultat – og en raskere og smidigere byggeprosess.

– Felles for alt dette arbeidet er behovet for metode og systematikk, forteller han. Og han understreker at bærekraft handler om mer enn energi og miljø.

– Det er tydelig at å designe og utvikle for det grønne skiftet brer om seg i alle deler av næringen. Samtidig er det viktig å få fram at bærekraft også handler om økonomi og 
sosiale bærekraft – uansett om du utvikler ny by, bydel, lite nabolag – eller hyttegrend.

Planlegger næringlivsmotor

Bergen Business Park skal bli en næringslivsmotor for hele Vestlandet. Næringsparken rett ved Bergen Lufthavn Flesland bygger kontorer, hotell, spisesteder og forretninger i det som tidligere har vært et område med spredte boliger.

Næringsparken er planlagt som en helhet fra dag én: Organisering, arkitektur, tekniske systemer og økonomi. Bergen Business Park har vært med helt fra starten som pilotprosjekt for BREEAM Communities i Norge og har bidratt i arbeidet med å lage en norsk veileder og tilpasse systemet til norske forhold.

Utvikleren Linstow melder at planleggingen har fokusert mer enn vanlig på bærekraft og miljø. Temaer som vanligvis blir diskutert og vurdert senere, har kommet inn tidlig i prosessen.

Den tette næringsparken er mer energieffektiv og har lave utslipp. Det blir enklere å håndtere overflatevann og å bruke energi- og miljøsparende løsninger. Transport er også et viktig tema, med god forbindelse til kollektivtransport, innendørs sykkelparkering, garderober og trimrom.