Grønn Byggallianse | 09. Grønne bygg gir bedre betingelser
875
page-template-default,page,page-id-875,ajax_updown_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-14.4,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
Entras bygg i Schweigaardsgate 16 i Oslo er miljøklassifisert til BREEAM Excellent. Bygget er prosjektert med 100 prosent LED-belysning, og skal tilfredsstille energiklasse B.

Grønne bygg gir bedre betingelser

Grønne bygg er attraktive investeringsobjekter fordi de er miljøvennlige, har 
høyere kvalitet og lavere risikoprofil . Eiere og forvaltere som satser på grønne bygg oppnår derfor bedre finansieringsvilkår gjennom grønne obligasjoner.

Grønne obligasjoner er lån med bedre betingelser som gis til beviselig bærekraftige bygg. Før utstedelse av en slik obligasjon kreves det en uavhengig vurdering som verifiserer at lånet og prosjektene det skal finansiere er miljøvennlige. For å dokumentere dette kan miljøklassifiseringssystemet BREEAM-NOR legges til grunn. Et BREEAM-NOR-sertifikat er et uavhengig verifisert og troverdig bevis på hvor bærekraftig et bygg er.

 

Flere nyanser grønt

Eiendomsselskapet Entra både bygger og drifter grønt og har erfaring med grønne obligasjoner for å finansiere sine nybygg. Nå finansierer de også eksisterende bygg gjennom grønne obligasjoner og BREEAM In-Use-sertifisering. Cicero Senter for klimaforskning har rollen som uavhengig og kunnskapsbasert tredjepart og vurderer hvor sterk miljøeffekten av en grønn obligasjon antas å være. En slik vurdering gir potensielle investorer et objektivt innsyn i prosjektenes innhold.

Trond Simonsen, leder for teknologi og forretningsstøtte i Entra, forteller om arbeidet.

– Nå utvidet Cicero grønne obligasjoner til også å gjelde for eksisterende bygg. Så lenge bygget oppnår BREEAM In-Use-karakteren Excellent og samtidig har et energiforbruk som er minst 30 prosent lavere enn bransjestandarden, kommer det inn under det som Cicero kaller «dark green» under deres «shades of green»-system.

Dette beroliger investorene ifølge Simonsen.

– Dette forsterker byggets grønne profil, og er øremerket eiendommer med lavere risiko som vil bli verdsatt som en høykvalitetseiendom over tid.  En slik portefølje av bygg gir en veldig god trygghet for investorer, fastslår han.

Entra har per i dag åtte bygg som er [eller er i prosess med å bli] BREEAM In-Use-sertifisert. Fire nye planlegges sertifisert i 2019. Simonsen tror at sertifiseringsprosessene gjør deres eiendommer mer verdifulle. Også investorer som kjøper aksjer i Entra, er interesserte i den grønne satsingen, forteller Simonsen.

– De spør detaljert om vårt miljøarbeid, herunder blant annet om hvor mange og hvilke bygg som er BREEAM In-Use-sertifisert. Økt oppmerksomhet fra investorsiden har mye å si, sier Simonsen.

 

Grønt finansforum

Økonomiske insentiver er i ferd med å bli en viktig driver i det grønne skiftet i eiendomsbransjen.

Grønn Byggallianse, hovedorganisasjonen Finans Norge og bransjeforeningen Norsk Eiendom samler nå fremoverlente og ansvarlige eiendomsselskaper og banker i et eget forum for grønn finans.

– Hensikten med forumet er å gjøre byggeiere kjent med hvilke kriterier bankene nå utformer, sier daglig leder i Grønn Byggallianse, Katharina Bramslev.

– Grønne bygg vil etterhvert bli et krav for å få lån. Gjennom forumet kan banker og byggeiere diskutere hvordan kravene bør formuleres for å være harmoniserte og effektive, sier daglig leder Katharina Bramslev.

Nå utvidet Cicero grønne obligasjoner til også å gjelde for eksisterende bygg.
Trond Simonsen leder for teknologi og forretningsstøtte i Entra

Grønne obligasjoner

  • Grønne obligasjoner er lån som skal finansiere miljøriktige formål.
  • Midlene som hentes gjennom et grønt obligasjonslån, skal utelukkende benyttes til å finansiere miljøvennlige prosjekter.
  • Kvalifiserte grønne prosjekter kan potensielt dreie seg om fornybar energi, energieffektivisering, bærekraftig avfallshåndtering, bærekraftig arealbruk, bevaring av biologisk mangfold, ren transport, klimaendring eller klimatilpasning.
  • Det er et krav at den uavhengige vurderingen av prosjektet offentliggjøres slik at investorene skal ha innsyn i prosjektets miljømessige sider.

Kilde: Oslo Børs