Grønn Byggallianse | 10. Alle tjener på grønne bygg
876
page-template-default,page,page-id-876,ajax_updown_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-14.4,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
Whitney Austin Gray i Delos og James Drinkwater i World Green Building Council mener den norske byggenæringen er langt framme i arbeidet med å utvikle, bygge og drifte sunne og miljøvennlige bygg og områder.

Alle tjener på grønne bygg

Bærekraft er blitt butikk og grønne bygg gir trippel bunnlinje. Investorer, kunder og verden vinner. Gevinstene er bedre helse, en klode det går an å bo på og bedre økonomi for alle.

Det høres kanskje for godt ut til å være sant, men merinvesteringene som er knyttet til miljø- og menneskevennlige bygg fører til høyere verdi for byggene over tid, mer produktive medarbeidere og lavere, eller ingen, klimautslipp.

«People, planet, profit» er et businessmantra som har fått ny kraft. Bevisene er inne. Det er god business i å redde verden og skape sunne bygg.

Mennesker og miljø

– Det er en enorm kostnad knyttet til dårlige bygg. Når vi endrer fokus fra engangskostnader til å se på livssykluskostnadene ser vi at bygninger som ikke har gode miljøeegenskaper holder dårligere i verdi i det lange løp. Dessuten viser det seg at utbyggere ofte klarer å bygge miljøklassifisert uten tilleggskostnader og oppnå de beste karakterene med kun 1 % tillegg i prisen. Men det er en læringskurve med en kostnad knyttet til seg. Der kan myndigheter bidra.

Det sier Europa-sjefen i World Green Building Council, Grønn Byggallianses moderorganisasjon, når vi møter ham på Ullevaal stadion hvor han har avsluttet konferansen Det Norske Byggemøtet sammen med sin amerikanske samarbeidspartner Whitney Austin Gray. Hun jobber med å promotere helsefremmende bygg verden over som senior visepresident i selskapet Delos som har utviklet verktøyet WELL Building Standard og driver forskningsprosjekteter sammen med WELL Living Laboratory (se sidesak). De to sitter vanligvis på hvert sitt kontinent, Gray i Washington DC og Drinkwater i London, men har et nært og varmt virituelt samarbeid.

De representerer to tilnærminger til bygg som tidligere har vært kime til konflikt: Hensyn til helsa og hensyn til miljøet. Et eksempel gjelder tykkelsen på veggene og størrelsen på vinduene i bygg. Luftutslipp- og innslipp har ført til økt energibruk og derfor dårligere miljøkarakter på bygget. På sin side har de som har vært mest opptatt av helse vært mest opptatt av å få inn mye frisk luft og mye dagslys. Nyere byggemetoder, som for eksempel i prosjektet Gullhaug Torg, viser at man nå kan få i pose og sekk.

– Det er viktig å være oppmerksom på disse potensielle spenningspunktene og lære av disse i stedet for å bruke de som barrierer. Noen ønsker å sette oss i to leire. Sannheten er at det er veldig stort overlapp mellom WELL, som er vårt verktøy for helsefremmende bygg, og BREEAM, som er det fremste miljøklassifiseringsverktøyet i Norge. The International WELL Building Institute har et partnerskap med BREEAM og vi har 15 % overlapp mellom egenskapene vi etterspør. BREEAM fokuserer på miljømessig bærekraft og WELL fokuserer på menneskelig bærekraft. Disse systeme jobber best i tospann i stedet for å være adskilte. Og vi har en kontinuerlig dialog om hvordan vi kan få til enda større overlapp. Når det er sagt, håper vi ikke at de som velger WELL unngår å bruke BREEAM eller omvendt. Metodene og verktøyene utfyller hverandre, sier Gray.

Verden og Norge

Av FNs 17 bærekraftsmål knytter WGBC ni av disse til arbeidet som blir gjort med bærekraftige bygg. Hver uke har Drinkwater telefonkonferanse med de som er ansvarlige for WGBC sine andre regionale avdelinger: Asia, Afrika, Amerika og Midt-Østen (TK). Han er imponert over den raske veksten i bærekraftige bygg i mange av de fremvoksende økonomiene og ser at de lærer av noen av de feilene byggeindustrien i Europa tidligere har gjort.

– Helt konkret tror jeg Norge kan være en leder globalt når det gjelder iboende utslipp (embodied carbon) – altså utslipp knyttet til oppføringen av bygg og utslippene som er knyttet til produksjonen av materialene som inngår i byggene. Her har Grønn byggallianse et veikart mot 2050 som viser hvordan dette kan løses. Jeg vil oppfordre alle land som har en lederposisjon på grønne bygg til å ta aktivt del i europeiske og globale nettverk, for eksempel i arbeid knyttet til rimelige, bærekraftige boliger. Generelt ønsker vi oss enda mer samarbeid med EU og vekstregioner rundt om i verden og spesielt at dere deler av deres erfaringer knyttet til reduksjon av utslipp i konstruksjon og oppføring.

Whitney Austin Gray ser potensialet for at Norge kan ta ledertrøyen globalt også når det gjelder arbeid knyttet til helse.

– For 50 år siden handlet helse for det meste om behandling av infeksjoner – i sykehus og med vaksiner. Nå er fokuset mer på kroniske sykdommer som krever helhetlige behandlingstilbud. I stedet for å kun fjerne sykdom er fokuset like mye på å skape sunnhet; legge til rette for trivsel, produktivitet og høy livskvalitet. Oslo kommune har også begynt å BREEAM-sertifisere bygg. Jeg tror Oslo har potensial til for å bli verdens sunneste by. Med en av verdens lengstlevende og lykkeligste befolkninger, kan Norge bli verdensledende innen sunne og bærekraftig bygg, som legger til rette for fysisk aktivitet, god ernæring og redusert stress.

– De globale markedene ser til Norge. Når de bygger sine nye boliger og kontorer kan de unngå noen av de feilene som andre har gjort før dem. Det dere lærer om viktigheten av naturlig lys og ventilasjon er lærdommer framvoksende økonomier kan ta i bruk, uten at det nødvendigvis koster dem noe ekstra, sier Gray.

Du vil ikke gå tilbake

Da World Green Building Council skulle renovere sine kontorer i London, ble det foretatt luftmålinger i bygningen de delte med andre leietagere. Målingene viste at kontorene til Drinkwater og hans kollegaer var de med høyest CO2-konsentrasjon og dårligst luft.

– Alle har vært i kontorer som gjør deg trøtt og sliten. Gjennom renovasjonsarbeidet forbedret vi luftkvaliteten markant. Og du merker det. Det utgjør en så stor forskjell i arbeidsdagen din. Det å overvåke inneklimaet og gjøre de rette justeringene gjør underverker for produktiviteten din, sier Drinkwater.

Hans amerikanske kollega legger til:

– Jeg har hørt at Google snakker stolt om «google-fying» av arbeidsmiljøet i kontorer og tilrettelegging for kreativitet, lek, konsentrasjon og hvile. Med andre ord: når folk vet hvor godt et fysisk arbeidsmiljø kan være, vil de ikke gå tilbake. Mange vet ikke hva godt lys er før de har blitt eksponert for det på en daglig basis og både føler seg bedre, sover bedre og fokuserer bedre. Det er et evolusjonært særtrekk at våre innebygde lyssensorer gir oss begrenset med feedback på hva som er bra og dårlig lys. Men når du først har lært hva som er bra, enten det gjelder sunn mat, bevegelsesmønstre eller inneklima – så vil du ikke gå tilbake til det du hadde. Homo Sapiens er nærmere 200.000 år gammel og vi har bare jobbet på kontorer i 300 av de årene. Vi må spørre oss selv: tilpasser vi oss disse omgivelsene som art eller blir vi mistilpasset? Jo nærmere i synk våre moderne omgivelser er med våre naturlige rytmer, jo bedre er det.

Laboratoriet ligger i byen Rochester utenfor Minneapolis i Minnesota og er på ca 700 kvadratmeter. Laboratoriet kan konfigureres som kontor, leilighet og et hjem for en liten familie.

Forsker på helsefremmende bygg

Gjennomsnittlig tilbringer vi over 90 % av dagen innendørs. Små justeringer i inneklimaet kan utgjøre store forskjeller i livskvalitet, trivsel og produktivitet.

WELL Living Lab er et levende laboratorie i Minnesota i USA hvor menneskelige forsøkskaniner jobber, lever, har sosiale liv og oppfører seg som om alt var vanlig. Forskjellen er at rommene de beveger seg i er fulle av sensorer, kameraer og muligheter til å påvirke innemiljøet gjennom variasjoner i lysfarge- og temperatur, lydbilde og luftkvalitet. Forskerne i laboratoriet følger deltagerne gjennom dataskjermer og kan endre planløsninger og møblering enkelt gjennom modulbaserte møbler og skillevegger.

Laboratoriet er et samarbeid mellom Delos, et amerikansk helseforetak rettet mot eiendomsnæringen, og det anerkjente sykehuset og forskningsinstitusjonen Mayo Clinic. Delos har utviklet sertifiseringsordningen for sunne bygg, WELL, som Grønn Byggallianse introduserer for sine medlemmer gjennom introduksjonskurs og workshops.

Foreløpige resultater fra laboratoriet viser, noe oppsiktsvekkende, at svakt blått lys øker produktiviteten. Når 90 % av kostnadene til en typisk bedrift går til de ansattes lønninger, er det åpenbart at små endringe, for eksempel i lystemperaturen, kan gi store utslag for bunnlinjen til virksomheter. Framover vil forskerne undersøke nærmere hvordan dagslysendringer gjennom dagen påvirker produktiviteten og søvnkvaliteten.

WELL i Norge      

I Norge har Skanska WELL-sertifisert sitt nye kontorbygg Parallell i Oslo. Mye dagslys, god utsikt, gode møteplasser og mye planter er blant grepene Skanska har tatt for å møte kravene i WELL-manualen. WELL har en helhetlig tilnærming til helse i bygg og har også fokus på sunt kosthold. I kantina i Skanskas prosjekt vil det derfor være tilrettelagt for sunn mat, med mindre sukker og salt. Brødet skal koste mer enn salaten i bedriftsrestauranten.

For mer info om laboratoriet, se welllivinglab.com. For mer info om verktøyet WELL, se wellcertified.com.