Grønn Byggallianse | 12. Solid engasjement for miljøvennlige produkter
878
page-template-default,page,page-id-878,ajax_updown_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-14.4,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
Ordningen har ført til at det lagres, selges og brukes flere miljøvennlige byggevarer, mener Arne Hammerstad.

Solid engasjement for miljøvennlige produkter

Skeptiske produsenter, er blitt engasjerte. – Nå lønner det seg å lage grønne produkter, sier Arne Hammerstad i Byggtjeneste.

Byggtjeneste er den største aktøren innen formidling av produktinformasjon mellom aktører i byggenæringen.  ECOproduct er en database med vurdereringer av byggevarenes miljøegenskaper, basert på en tredjepartsverifisert miljødeklarasjon (EPD).

Dette gir byggenæringens aktører mulighet til å velge de miljømessig beste byggevarene på markedet.

Databasen ble påbegynt i 2003. I starten gikk det litt trått, forteller Arne Hammerstad, fagansvarlig for plan- og byggeregler i Byggtjeneste.

– Til å begynne med var det noen produsenter som var positive, men mange var også negative fordi de mente at dette var opplysninger som ikke angikk andre enn dem selv. Dermed var de ikke spesielt villige til å informere om miljøegenskapene til produktene sine.

 

Etter å ha gjort de første miljøvurderingene etter metoden på noen byggevarer, viste det seg at mange kom bedre ut enn produsentene selv hadde fryktet. Dermed løsnet det for noen, mens andre innså at «hvis konkurrenten kan informere, så kan jeg også».

– Det gav en positiv effekt. Det ble mye større interesse og ikke minst åpenhet om produktene. I dag er det mange produsenter som virkelig engasjerer seg i å være leverandøren med de mest miljøvennlige produktene, sier han.

– Miljødeklarasjonen (EPDen) informerer om klima- og miljøfotavtrykket til produktet, men det kommer ikke frem om disse miljøegenskapene er gode eller dårlige. I en hverdag hvor man ikke har mulighet eller kanskje kunnskap til å sammenligne den ene EPD-en opp mot den andre, har vi ECOproduct som tar tak i tallene, «knuser» dem og gir svar innen fire miljøområder, forklarer Arne Hammerstad.

Databasen inneholder alle slags byggevarer, fra utvendig kledning og dampsperrer til gulvbelegg og betongelementer. I dag nærmer det seg 550 produkter i databasen med en gyldig EPD.

Ifølge Hammerstad var det da BREEAM-NOR kom i 2012 og ECOproduct ble et av kriteriene for å få poeng, at ordningen virkelig fikk et gjennombrudd.

– Engasjementet i byggenæringen har så til de grader eskalert de siste årene, og vi ser at stadig flere produsenter bruker ECOproduct aktivt som et ledd i markedsføringen, sier han.

 

Han er klar på at ECOproduct har ført til at det produseres flere miljøvennlige byggevarer ut over de kravene som myndighetene setter.

– Det er ingen som vil selge et produkt eller komme med den typen informasjon hvis de mister salg på det. Tvert imot: De som informerer om miljøegenskapene til produktene sine, blir foretrukne leverandører, sier han.

– Spesielt her i Oslo får du snart ikke omsatt et bygg hvis det ikke foreligger miljødokumentasjon for det, fastslår Hammerstad.

Fire miljøområder

ECOproduct gir poeng for fire miljøområder:

  • Utslipp til innemiljøet hvis produktet skal brukes innendørs.
  • Innhold av helse- og miljøfarlige stoffer.
  • Ressursbruk – omfatter råvareuttak og energi.
  • Utslipp av klimagasser.

Innenfor disse fire områdene får produktet karakter fra 1 (best) til 8 (dårligst). I tillegg viser en grønn sirkel om scoren er bedre enn gjennomsnittet. En hvit firkant symboliserer gjennomsnittet – altså karakter 4 til 6 – mens produktene som er dårligere enn snittet, utstyres med rød trekant.

Det ble mye større interesse og ikke minst åpenhet om produktene.