Grønn Byggallianse | 13. Bilfritt og miljøsertifisert
879
page-template-default,page,page-id-879,ajax_updown_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-14.4,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
Diakonhjemmet hage handler ikke bare om bygninger – det handler også om innhold og samspill. Dessuten er det lagt vekt på å skape møteplasser mellom ulike aldersgrupper i park og bymiljø.

Bilfritt og miljøsertifisert

De skal ta vare på skaperverket. Det gjør Diakonhjemmet blant annet ved å miljøsertifisere. Nå skal det bygges en helt ny bydel i Oslo, med miljøvennlig energi og tilnærmet bilfritt.

– Det ligger i selve definisjonen av hva diakoni er at man skal ta vare på skaperverket. Det forplikter oss jo til å tenke miljø og bærekraft allerede i utgangspunktet, fastslår Jon R. Solsrud i Diakonhjemmet eiendom. Han er en av prosjektlederne for utbyggingsprosjektet Diakonhjemmet hage.

Ny bydel

Rundt eiendommen som i dag blant annet inneholder sykehus og VID vitenskapelige høgskole, skal det bygges en helt ny bydel. Den første delen – 124 omsorgsboliger – er allerede i gang. Så skal det blant annet bygges barnehage, sykehjem, videregående skole, næringsarealer, flerbrukshall, ny t-banestasjon, parkområder, 255 leiligheter og 160 studentboliger.

– Vi er med på dette fordi alle sektorer må være med, og vi må omstille oss umiddelbart hvis vi skal nå 1,5-gradersmålet, sier miljørådgiver Elisabeth Aaberge ved Diakonhjemmet sykehus. Hun har blant annet vært ansvarlig for å ISO-sertifisere sykehusets styringssystem for miljø.

Bil og søppel

Med et sykehus sentralt på området kommer det naturlig nok til å bli behov for både ambulansetransport og kjøring av dem som sliter med bevegeligheten.

– Men ellers blir det bilfritt inne på selve området. Vi ser også på løsninger for automatisert interntransport, forteller Solsrud. På det området kan han gjerne tenke seg å komme i kontakt med nye samarbeidspartnere som har kommet lenger.

Avfallet skal suges fra hvert enkelt bygg og under jorden til en sentral renovasjonsstasjon.

– Aktive tak blir viktig på alle byggene, fastslår han. I tillegg til mer omfattende bygningstekniske tiltak vil det også satses på slike ting som bikuber og solceller på takene.

Overskuddsvarme

Energien til den nye bydelen skal komme som en blanding av geovarme, fjernvarme og nærvarme. Overskuddsvarme fra sykehuset skal for eksempel samles opp i en brønnpark i stedet for å slippes ut som i dag. Grovt regnet en tredjedel av oppvarmingen i Diakonhjemmet hage kommer fra dette overskuddet.

– Måten man setter sammen disse elementene på, er nok ganske unik. Spesielt når det er så stor variasjon i hvordan byggene brukes, sier Jon R. Solsrud.

Vil bygge ny t-banestasjon

En helt ny t-banestasjon er også en del av planen. Diakonhjemmet arbeider med å finne løsninger i tett samarbeid med Sporveien.

– Sykehuset ligger midt mellom Frøen og Steinerud. Pasienter eller besøkende med rullestol eller rullator klarer ikke å komme frem til sykehuset fra noen av dem fordi de ikke er universelt utformet, forteller Elisabeth Aaberge.

Planen er å erstatte Frøen og Steinerud med en ny stasjon midt imellom.

Aaberge og Solsrud er enige om at alle virksomhetene i konsernet må bli flinkere til å samarbeide rundt miljøsatsing og bli bedre på miljøledelse.

– Vi mener ikke at vi har funnet fasiten på alt. Vi ønsker å teste ut nye løsninger og finne spennende samarbeidspartnere og miljøer vi kan jobbe sammen med – enten med tekniske løsninger eller mer organisatoriske utfordringer, sier Solsrud.

Elisabeth Aaberge og Jon R. Solsrud satser på omstilling for å nå 1,5-gradersmålet.

Norges største

  • Diakonhjemmet er en privat, ideell og selvstendig stiftelse innenfor Den norske kirke.
  • Kjernevirksomheten er sykehus, omsorg og høgskole.
  • Diakonhjemmet hage bygges på et 40 mål stort område på Steinerud i Oslo.
  • Det skal sertifiseres etter den 
ledende europeiske sertifiseringen for bærekraftig områdeplanlegging 
– BREEAM Communities.