Grønn Byggallianse | A2 Enova
929
page-template-default,page,page-id-929,ajax_updown_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-14.4,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
ARTIKKELANNONSE

«Norges smarteste bygg»

sparer energi ved å tilpasse seg brukeren

På HasleLinje i Oslo er «Norges smarteste bygg» i ferd med å reise seg. Det innovative bygget skal spare energi ved å tilpasse seg brukernes handlingsmønster. – Teknologien i Karvesvingen 5 vil bidra til en energireduksjon på 50 % sammenlignet med gjeldende TEK, sier Anders Solem.

Han er seniorrådgiver i Enova, som har gitt støtte til prosjektet gjennom det nye programmet «Kommersiell utprøving». Det er et støtteprogram utarbeidet for byggeiere som ønsker å strekke seg lenger enn normen.

– Vi har allerede programmer som støtter helt ny teknologi, men det er ikke alltid nok med 1–2 utprøvinger. Kommersiell utprøving er tilrettelagt for prosjekter som ønsker å benytte teknologi vi vet er mer kostbar enn konvensjonell teknologi, men som kanskje må forsøkes 10–15 ganger før det blir markedsstandard, forklarer Solem.

Smartere oppvarming – mindre matsvinn

Grunntanken er at bygget tilpasser seg brukeren for å optimalisere både energi- og ressursbruk. For eksempel vil et styringssystem se hva brukerne har på kalenderen sin neste dag, og ut fra det prognosere lunsjen i kantinen. Slik blir det mindre matsvinn.

– Og må du jobbe sent en ettermiddag, er det lite hensiktsmessig å ventilere eller varme opp en hel etasje bare for deg. Sensorer vil plukke opp hvor folk sitter, og du får en melding om at du bør flytte deg til en etasje hvor du kan sitte sammen med andre travle sjeler. Det er effektivt, og det er smart, sier Solem.

Energiriktig og brukervennlig

Solem presiserer at tiltakene ikke skal gå på bekostning av hverken komfort eller brukeropplevelse.

– Tvert imot. Det kan kanskje oppleves ukomfortabelt å måtte flytte på seg, men vi vet at bevegelse gjennom dagen er bra. Dessuten tror vi at det vil veies opp av andre tiltak, sier Solem og utdyper:

– Når du for eksempel kommer på jobben om morgenen, har du gjerne ulike arbeidsoppgaver planlagt, og da vil systemet tilrettelegge for deg ut fra det. Du vil bli anbefalt plass som passer dine preferanser både for lys, luft og temperatur. Det er tiltak som er gode for brukeren, men som også er energiriktige.

Höeght ambisjonsnivå

Det er Höegh Eiendom som sammen med AF Eiendom eier og utvikler bygget. Leietakeren for bygget er Atea. Det skulle vise seg å bli en god match.

– Vi har klare miljøambisjoner i Höegh. Energiforbruket skal være så lavt som mulig, og i dette prosjektet så vi muligheten til å ta i bruk ny teknologi for å virkelig energioptimalisere et bygg. Atea er i tillegg svært interessert i smartbygg, så de har utfordret oss. Det setter vi pris på, forteller Jennifer Lamson, energi- og miljørådgiver i Höegh Eiendom.

Full oversikt

Hun forteller at alle brukere av bygget skal ha tilgang til informasjon i en digital plattform. Den skal på en forståelig måte illustrere hva bygget bruker av energi, hvordan din egen atferd kan påvirke fotavtrykket – og hva det vil si i praksis.

– Den digitale plattformen vil for eksempel fortelle deg at hvis du flytter deg til en annen etasje, vil du spare energi tilsvarende en elbil-tur til Drammen. Vi tror det er viktig at alle får et forhold til byggets energibruk. Slik får du bevisstgjort betydningen av din egen atferd. Dette er like mye sosial og strukturell innovasjon som teknisk innovasjon, sier Lamson.

Viktig at noen går foran

Solem i Enova forklarer at byggsektoren er vesentlig med tanke på både energi- og ressursbruk, selv om byggene står for lite av de direkte klimagassutslippene,

– Indirekte er betydningen stor, fordi dette er elektrisitet du ellers kunne brukt til kraftkrevende industri eller elektrifisering av langtransport, for eksempel.

Derfor mener seniorrådgiveren det er avgjørende at noen tør å ta sjanser.

– Hvis ingen gjør det, kommer vi ikke videre. Dessuten får du jo et bedre og mer verdifullt bygg når du gjør de gode tiltakene. Gjeldende TEK er allerede ganske ambisiøs, men dette bygget vil altså bruke enda 50 % mindre energi. Det er energi du frigjør for bruk i andre bransjer, sier Solem.

Lamson i Höegh slutter seg til viktigheten av å våge å satse.

– Leietakere stiller stadig større krav. Det gjør at vi også stiller større krav til våre leverandører, som igjen tar det med seg videre inn i andre prosjekter. Innovasjon gir ringvirkninger, forklarer Lamson, og avslutter:

– Dessuten liker vi jo å være i forkant. Vi bygger tross alt for fremtidens generasjoner.