Grønn Byggallianse | A3 DNB
930
page-template-default,page,page-id-930,ajax_updown_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-14.4,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
ARTIKKELANNONSE
Sandslimarka 251, Bergen

Langsiktig miljøarbeid gir høy konkurransekraft for DNB Næringseiendom

Den norske eiendomsforvalteren er en av de fremste på bærekraft i Norden og får beviset med 85 poeng fra GRESB. – Vi får nå uttelling for innsatsen vi har lagt ned, sier direktør Gro Boge.

I en årrekke har DNB Næringseiendom, som er en av Norges største aktører innen næringseiendom, jobbet målrettet med bærekraftig rehabilitering og forvaltning av eiendomsporteføljen. DNB Næringseiendom har de siste seks år deltatt i GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark) – verdens fremste benchmark og standard for å måle organisasjoners bærekraft og samfunnsansvar i eiendomsbransjen.

Bevis på bærekraft

Resultatene fra årets GRESB-undersøkelse forelå i tredje kvartal. 903 eiendomsselskaper, fond og investeringsforetak deltok fra 64 land og med ca. 79.000 eiendommer til en samlet verdi av ca. 3,5 trillioner dollar. Gro Boge leder forvaltningen av over 880.000 kvadratmeter eiendom, inkludert porteføljen til DNB Scandinavian Property Fund. Resultatene fra i år viser at fondet ble nummer én av totalt syv fond i Norden, i konkurranse med de største fondstilbyderne i Norge. I Europa havner de som nummer fire av 64 sammenlignbare fond.

– GRESB-indeksen er et bevis på at vi jobber bredt med miljø og bærekraft. Dette er viktig med tanke på at DNB Scandinavian Property Fund retter seg mot internasjonale investorer som er opptatt av at porteføljen de investerer i er grønn – og de vil ha bevis i form av uavhengig evaluering. For enkelte investorer er det en forutsetning. Dette er rett og slett for å gi våre investorer økt trygghet for kvaliteten i investeringen, forklarer Boge.

GRESB samler inn data om syv ulike aspekter rundt medlemmenes eiendomsportefølje og virksomhet (se faktaboks). I tillegg til å måle eiendommenes bærekraftige kvaliteter, som energiforbruk, avfallshåndtering og vannforbruk, kartlegger GRESB hvordan selskapene utøver ledelse, behandler og lærer opp sine ansatte, jobber for å forhindre korrupsjon og andre aspekter ved etikk og samfunnsansvar.  Dokumentasjonskravene til GRESB er omfattende og strenge, men Gro Boge påpeker at når man allerede har orden i sakene, er det enklere å svare på alle spørsmål som kommer.

– Det er mange som snakker om bærekraft og at de er grønne. Vi mener det er viktig å kunne bevise hvilken kvalitet du egentlig har.  I vår portefølje jobber vi med flere måter å sikre kvaliteten på. Vi har ISO 14001-sertifisert virksomheten og miljøsertifiserer byggene våre gjennom BREEAM In Use. I sin natur sikrer dette at vi har en systematikk, forklarer Boge.

Porteføljen til DNB Scandinavia Property Fund fikk i år en score på 85, to poeng opp fra 2017. Med det beholdt de sine fem grønne stjerner, som viser at de er blant de 20 % mest bærekraftige i undersøkelsen. Gro Boge forteller at de med tilbakemeldingene fra GRESB får konstruktive innspill til forbedringsområder.

Bevisene ligger i byggene

DNB Scandinavian Property Fund og DNB Livsforsikring var først i verden med sertifisering etter BREEAM In Use International-manualen i 2012, da de sertifiserte kontorbygget Kungsbroen i Stockholm.

I 2009 hadde DNB Næringseiendom den første BREEAM-sertifiserte rehabiliteringen av et hotell, med rehabiliteringen av en del av Clarion Hotel Royal Christiania i Oslo.

Like utenfor Bergen sentrum ligger Folke Bernadottes vei 40 – et bygg fra 80-årene. Eiendommen ble bærekraftig rehabilitert til standarden BREEAM-NOR Very Good.

DNB Næringseiendom var blant initiativtakerne til å få BREEAM innført i Norge og sluttet seg tidlig til Eiendomssektorens Veikart mot 2050.

– Ved behov for rehabilitering av eiendom, er det mest miljøvennlig å beholde deler av eiendommen og ikke bygge nytt. DNB Næringseiendom ønsker i størst mulig grad å ta vare på det som kan gjenbrukes av utstyr, materialer og bærekraftige komponenter, og fornye det som må fornyes. Vi mener det er god miljøpolitikk, forklarer Boge.

– Vi står foran samme oppgave når Sandslimarka 251 utenfor Bergen skal oppgraderes til «ny-bygg» standard, som er det potensielle leietakere i dag har forventninger om.

Boge og DNB Næringseiendom har store ambisjoner for dette prosjektet i Sandslimarka. Her vil de invitere nabolaget, kommunen og lokale organisasjoner til å bidra i utviklingen av bygget. Sammen skal de skape et topp moderne og urbant signalbygg i nybygg-standard med store driftstekniske fordeler, miljøvennlig energi forsyning og energimerke B.

Gro Boge forteller at en merverdi ved deres langsiktige miljøarbeid er en solid og velfortjent dose stolthet i organisasjonen.

Vi ønsker å gjøre prosjekter vi kan være stolte av. Bærekraft og miljøarbeid er ikke en sluttdestinasjon, men et kontinuerlig forbedringsarbeid. Du kommer aldri helt i mål, men det er verdt innsatsen. Du skal ville det. Og det gjør vi.

Hovedtyngden av DNB Næringseiendoms bygg ligger i Oslo, Bergen, Trondheim og Stockholm. Her siste investering – kontorbygget Hagablue utenfor Stockholm med BREEAM In Use Very Good-klassifisering.

DNB NÆRINGSEIENDOM

  • Forvalter næringseiendom for DNB Livsforsikring og DNB Scandinavian Property Fund
  • Samlet eiendomsverdi 28 mrd kroner (pr 30.09.18) i segmentene kontor, kjøpesenter og hoteller
  • ISO 14001 ytre miljø-sertifisert
  • Eiendommene sertifiseres i henhold til BREEAM In Use

 

GLOBAL REAL ESTATE SUSTAINABILITY BENCHMARK

  • Verdens ledende benchmark for bærekraft i eiendomsbransjen, består av 903 eiendomsselskaper, fond og investeringsforetak
  • Etablert i 2013
  • Benchmarker årlige eiendomsvirksomheter innen syv aspekter: interessenters engasjement, ledelse, policy og formidling, risiko og muligheter, energiledelse, ytelsesindikatorer, energi- og miljøsertifiseringer