Grønn Byggallianse | A4 Diakonhjemmet
931
page-template-default,page,page-id-931,ajax_updown_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-14.4,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
ARTIKKELANNONSE
Den nye kummen er lett å installere.

Diakonhjemmet hage

Klimaregnskapet viser at energiforbruket reduseres med 60 % og CO2-utslippene med 72 % – hvert år. Velkommen til Diakonhjemmet hage – Norges største utbyggingsprosjekt som miljø-sertifiseres etter BREEAM Communities! *)

Byggingen av 124 omsorgsleiligheter for eldre er i gang. Sist måned startet boringen av åtti hull 300 meter ned i fjellet – en brønnpark som blant annet skal utnytte overskuddsvarme fra sykehuset, og gjøre hele prosjektet selvforsynt med energi til varme og kjøling.

Dette er første byggetrinn i et byutviklingsområde som skal ha tre kjennetegn:

Mangfold

Diakonhjemmet hage skal kjennetegnes av mangfold.

Fra før har vi sykehus, apotek, VID vitenskapelige høyskole med 2000 studenter, utleieboliger, barnehager, og omsorgstjenester på den 130 mål store eiendommen.

I reguleringsplanen, som omfatter ca 48 mål tar vi høyde for å kunne bygge både videregående skole, sykehjem, 160 nye 
studentboliger, næringsbygg, flerbrukshall, barnehage, og 255 boliger for salg.

Miljø

Innføringen av miljøsertifiseringen BREEAM Communities gir oss en metodikk for å kunne bygge bærekraftig.

Gjennom sårbarhetsanalyser og mulighetsanalyser ser vi ikke bare på energiforbruk og CO2-utslipp. Det jobbes med alt fra solstudier, til grønne korridorer, økologi og solcellepark på takene.

Vi ser på vannhåndtering og internt vannforbruk, og vi prøver å løse utfordringer knyttet til inneklima og for lav luftfuktighet. Her leter vi etter nye løsninger, og ønsker kontakt med andre som har kommet lenger enn oss.

En viktig brikke i miljøsatsingen er planer om en ny T-banestasjon. I dag er det bortimot umulig å komme seg videre fra de to nærmeste T-banestasjonene til sykehuset, høgskole og eldreboliger – hvis du kommer med barnevogn eller rullestol.

I tett samarbeid med Sporveien er målet å bygge en ny T-banestasjon, som erstatter Frøen og Steinerud. En sentralt plassert, topp moderne og universelt utformet stasjon som gjør det mulig for alle å reise kollektivt til og fra Diakonhjemmet.

Møteplass

Vi skal bygge bygninger. Men det er innholdet i bygningene, samspillet mellom virksomheter, og livet mellom husene som er det viktigste.

Det er her vi skal skape det unike.

Derfor skaper vi møteplasser mellom generasjoner. Derfor skal vi fylle alle 1.etasjene med et vidt spekter av servicetilbud og aktiviteter.

Det er satt av ca 30.000 kvm til næringsarealer fordi vi ønsker å knytte til oss offentlige og private virksomheter og skape et innovasjonssenter for helse og omsorg. Vi har allerede i dag et ledende miljø innen utdanning, forskning og utvikling.

Ambisjonen er å koble disse miljøene sammen, og etablere en næringsklynge som kan levere viktige bidrag for å løse utfordringene vi står overfor innen helse- og omsorgssektoren.

 

*) Simulert i SIMIEN – sammenlignet med dagens krav i TEK17.

Vi har ikke noe valg!

De som grunnla Diakonhjemmet hadde et engasjement for mennesker som var rammet av sykdom, sult og fattigdom. Det å utdanne mennesker, drive sykehus og tilby omsorgstjenester, har kjennetegnet vår ideelle stiftelse helt siden starten.

Det at vi nå har valgt å satse på miljø, betyr ikke at vi fra nå av skal gjøre noe annet enn det vi har gjort siden 1890. Det som er forandre er at verden rundt oss er blitt annerledes – skaperverket er truet.

Derfor må vårt engasjement for medmennesker også omfatte vern om skaperverket. Noe annet ville være å svikte vårt oppdrag. Erkjennelsen av at vi står i en krise for alt liv på jorden, må prege valgene vi tar.

Når vi nå skal gå i gang med utbyggingen av Diakonhjemmet hage er derfor miljøambisjonene våre høyere enn noensinne.

Det må de være. Vi har ikke noe valg!

 

Idar Magne Holme Adm. dir/forstander Diakonhjemmet

100.000 kvadratmeter mangfold

Utbyggingsprosjektet Diakonhjemmet hage på Steinerud i Oslo er på ca 100.000 kvadratmeter, og består av mange deler. Det er summen av alle 
disse delene – og samvirket mellom dem – som gjør dette prosjektet unikt.

Her er en oversikt over de ulike feltene og hva slags formål de skal reguleres for:

Felt A: Boligbebyggelse: planlagt 255 nye boliger pluss barnehage.

Felt B: Institusjon (sykehjem)

Felt C: Institusjon: Diakonhjemmet Omsorg+. Byggearbeider startet september 2018.

Felt D: T-banestasjon, bolig/forretning/undervisning (høyskole)/institusjon (pasienthotell)/annen offentlig eller privat tjenesteyting (helse, trening)/kontor/bevertning /idrettsanlegg (flerbrukshall)

Felt E: Forretning/undervisning (skole, høyskole)/annen offentlig eller privat tjenesyting (helse, trening)/kontor/bevertning /idrettsanlegg (flerbrukshall)

Felt F: Parkområde

Felt G: Boligbebyggelse (utenom D. eiendom).

Reguleringssaken er til politisk godkjenning i Oslo kommune.

Dette er Diakonhjemmet:

  • Stiftelsen Det norske Diakonhjem er en privat, ideell og selvstendig institusjon innenfor Den norske kirke.
  • Diakonhjemmet eier, driver og utvikler virksomheter og tjenester innenfor helse, omsorg og utdanning.
  • Stiftelsen består i dag av: Diakonhjemmet Sykehus. VID vitenskapelige høgskole (56,4 %). Diakonhjemmet Sykehusapotek. Diakonhjemmet Omsorg: Sagenehjemmet. Nordberghjemmet. Hjemmetjenester, Dialog samtalesenter, barnehager.
  • Antall ansatte: 1860 årsverk, og VID har ca 4000 studenter på studiesteder i fire byer.
  • Diakonhjemmet som konsern har en omsetning på 2,4 mrd. kroner (2017).
  • Diakonhjemmet er en ideell stiftelse. Det betyr at det ikke tas utbytte fra våre aksjeselskap, men overskudd i virksomhetene skal pløyes tilbake for å utvikle nye tilbud og tjenester.