Grønn Byggallianse | A7 Bahr
934
page-template-default,page,page-id-934,ajax_updown_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-14.4,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
ARTIKKELANNONSE
Foto: Ole Walter

Walk the talk – å leve som man lærer

I BAHRs eiendomsavdeling er man opptatt av miljøspørsmål både på egne og klientenes vegne.

Det er stort fokus på miljø og bærekraft både internt og hos våre klienter. Forurensningsspørsmål har en sentral plass både i utviklingssaker og transaksjoner, ofte aktualisert av bytransformasjoner der tidligere industrieiendommer utvikles til bolig og mindre forurensende næring.  Vi får stadig oftere spørsmål om hvordan ansvaret kan håndteres og reguleres, sier Anne Sofie Bjørkholt, partner og leder av eiendomsavdelingen i BAHR.

– Siden forurensningsmyndigheten kan velge mellom flere mulige ansvarssubjekter, og fordi forurensningskrav sjeldent foreldes, er det sentralt å ha oversikt over hvilke krav som kan oppstå og hvordan man skal fordele risikoen for ansvar, fyller kollega Hilde Fjærtoft Jansen inn.

 

Hilde er representant for en generasjon av unge up-and-coming advokattalenter, med interesse for bærekraft og miljø:

– Jeg er glad for å jobbe i et advokatfirma som setter dette høyt på agendaen, både i arbeidet for klientene og internt. Nylig deltok vi i Bygg21s arbeidsgruppe for kvalitet og bærekraft, hvor vi bistod med vurderingen av insentiver som kan stimulere til å utvikle og etterspørre bærekraftige bygg og områder, forteller Hilde.

– BAHR har i flere år vært med ved utarbeidelsen av standard leiekontrakter, som nå kommer i revidert form. I denne pakken finner man Grønn leieavtale, også kalt Miljøavtalen. Miljøavtalen er utarbeidet i samarbeid med Forum for Næringsmeglere, Norges Eiendomsmeglerforbund, Grønn Byggallianse og Bellona, med BAHR som bidragsyter i de juridiske vurderingene, forteller Anne Sofie.

– Miljøavtalen inngås for å oppnå miljømessig for-
bedring av eksisterende bygg/lokaler i løpet av leieperioden. Den bidrar til å løse utfordringen med å balansere utleiers investering mot leietakers besparelse, legger hun til.

 

Nå skal BAHR selv benytte Miljøavtalen i samarbeid med utleier KLP, som har et uttalt fokus på bærekraft og miljø. Sammen skal BAHR og KLP sette i verk tiltak som vil gi en stor miljøgevinst for BAHRs ikoniske bygg på Tjuvholmen.

– Det er satt av midler for å sertifisere bygget som BREEAM in-use-bygg. Dette er et forvaltningsverktøy og et internasjonalt sertifiseringssystem til bruk for eiere, forvaltere og leietakere med ambisjoner om å redusere driftskostnader, energiforbruk og miljøbelastninger i eksisterende yrkesbygg, forklarer Hilde.

– Drømmen er å utnytte «seilet» på taket til solceller som kan bidra til å dekke byggets energibehov, men her overgår nok drømmene de teknologiske mulighetene foreløpig, fortsetter hun entusiastisk.

 

I tillegg til større bygningsmessige tiltak, fokuserer BAHR også på bærekraft i det daglige:

– Vi kildesorterer selvfølgelig det aller meste. Defekte laptoper og mobiler resirkulerer vi via Redeemgroup, og pengene vi får igjen for gjenbrukbare deler donerer vi til veldedige formål; de siste årene til Unicef og sykehusklovnene. Vi har også en egen stall med bysykler som benyttes til og fra møter hele året, kan de to miljøbevisste advokatene fortelle.

– Og så skal man ikke glemme at miljøbevissthet er stadig viktigere kommersielt. Byggeprosjektenes og eiendommenes miljøregnskap og økologiske fotavtrykk får konsekvenser for eiendommers attraktivitet og verdi. Dette gir seg også utslag i finansieringsvilkår, hvor Grønne obligasjoner og Grønn finansiering er på full fart fremover, også i Norge, utdyper Anne Sofie.

 

De to advokatene er enige om at fremtiden er grønn og at BAHR skal være et ledende advokatkontor i det grønne skiftet.

Anne Sofie Bjørkholt og Hilde Fjærtoft Jansen.